Yunanistan haritası Türkçe anlatım: Balkan Yarımadası güney ucunda bir devlet olduğunu ve Arnavutluk, Makedonya, eski Yugoslavya’nın parçası olan Bulgaristan ve Türkiye’nin doğusu ile kuzey kıyısında, aynı zamanda Avrupa kıtasının güneydoğu kenarı. Detaylı Yunanistan haritaları üzerinde açıklanan yazımızı okumaya devam edelim.

Yunanistan haritasından da göreceğiniz gibi, Yunanistan 131,944.00 kare bir alana sahiptir. 25,166.24 İyon Denizi, Ege ve Girit Denizi adaları karşılık hangi km ve aşağıdaki coğrafi bölgeye ayrılmıştır: Orta Yunanistan ve Evia (24.908 km kare. Miles) Tesalya (13.904 km kare. Miles) Makedonya (34.231 km kare. Miles) Trakya (8,578 km kare. Miles) Mora Yarımadası (21.439 km kare. Miles) Epir (9.203 sq km. Miles) İyon Adaları (2.307 sq km. Miles) Ege Adaları (9.071 sq km. Miles) Girit (8.331 sq km. Miles). Yüzeyinin (yaklaşık % 80) büyük bölümü dağlar kalan % 20 ise ovalardan oluşur.

Harita üzerinde de göreceğiniz gibi Güney Avrupa’da yer alan Yunanistan, Akdeniz’de düzensiz şekilli bir yarımadanın oluşturduğu iki ek büyük yarımadadan oluşuyor: Halkidiki ve Mora Yarımadası. Yunan adaları genellikle iki gruba ayrılır: İyon adaları, Yunanistan anakarasının batısında yer alır; ege ve saronic adaları ise kuzey ve güneyde. Kuzey ve orta Yunanistan ile Epirus, Makedonya ve batı Yunanistan tamemen dağlardan oluşur. Aşağıda, en iyi bilinen şehirleri, kasabaları, bölgeleri ve Yunan adalarını göstererek vurguladığımız bir Yunanistan haritası sunmaktayız.

Yunanistan Haritası Google

Yunanistan, Balkan yarımadasının en güney kısmında ve Akdeniz’in güney doğusunda yer almaktadır. Kuzey Yunanistan, Arnavutluk ve Bulgaristan ile sınır komşusudur. Doğuda Türkiye ile sınırları vardır. Yunanistan’ın batısında İyonya Denizi ve doğusu Ege Denizi’dir. Güneyde Libya Denizi bulunmaktadır.

Yunanistan’ın gölleri, nehirleri ve dağları hakkında Yunanistan’ın Coğrafyası hakkında daha fazla bilgi için Yunanistan haritası üzerinde bir lokasyon seçip Holidayify’da arama yaparak detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Yunanistan’ın sahil şeridi, 13676 km’dir. Yunan adalarının büyük kısmı Ege denizinde bulunur, İyonya Denizi’nde ise az sayıda ada bulunmaktadır.

Yunanistan Şehir Haritası

Yunanistan Haritası - Şehirler
Yunanistan Haritası – Şehirler

Akdeniz’in 3 kısmında yer aldığı Yunanistan, bunun sonucunda kuru yazlar ve ılık kışlarla ılıman bir iklime sahiptir. Yunanistan’ın Avrupa, Asya ve Afrika gibi 3 kıtaya komşu olmasından dolayı stratejik konumu önemlidir. Bu önem, antik Çağdan beri önemli bir kültür ve ticaret merkezi haline gelmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu stratejik konum, Yunanistan’ın, 3000 yıllık tarihi boyunca, Pers savaşları, Romalılar ve daha sonra Venedikliler ve Osmanlılar ile başlayan birçok fetihle karşı karşıya kaldığı birçok savaşın da sebebiydi.

Yunanistan Haritası – Bölgeler

 • Epirus
 • Makedonya
 • Trakya
 • Thessaly
 • İyon Adaları
 • Orta Yunanistan
 • Evia ve Sporad Adaları
 • Kuzey Ege Adaları
 • Atina / Attica
 • Mora Yarımadası
 • Kiklad Adaları
 • Oniki Adalar
 • Girit Adası

Tarih boyunca bir çok imparatorluk, yunan topraklarını istemiştir. Yunanistan 13 bölgeye ayrılmıştır. Kuzey ve kuzey batıda Trakya ile Doğu ve Batı Makedonya, Thesally ile kuzey batıda Epirus ve merkezde Evia ile Sterea Ellas, güneyde Mora Yarımdası, batıda İyonya adaları ve Ege adaları (Kikladlar, Dodecanesse) doğu ve kuzey doğudaki kuzey Ege adaları bulunmaktadır. En güneyde ise büyük Girit Adası.

Yunanistan genel olarak yoğun bir yerleşim alanı değil, toplamda 132 000 km² yüzölçümüyle Yunanistan’ın yaklaşık 11 milyon nnüfusa sahiptir. Bunun nedeni, Yunan anakarasının çoğunun, Thessaly, Makedonya ve Trakya’da bir kaç yayla ile dağlık olması ve ülkenin büyük bir kısmının adalardan oluşmasıdır. Bu nedenle Yunanistan’ın büyük bir çoğunluğu Atina ile büyük şehir merkezlerinde ve daha büyük bir alana ve Pire’ye Yunan nüfusun üçte birinin Selanik, Patras, Kandiye ve Larissa tarafından takip edilmesine yoğunlaşmıştır.

Yunanistan, 1821’de Kurtuluş Savaşı’ndan sonra oluşturulan nispeten genç bir ülkedir. Yunanistan’ın bağımsız devleti 1832’de Konstantinopolis Antlaşması ile kurulmuştur. O dönemde Yunanistan, Mora Yarımadası, Kikladlar ve Sporades adaları ve Arta’dan Volos’a Sterea Hellas’ın bir parçasına sahipti. Yaklaşık 116 yıl sonra Yunanistan, 7 Mart 1948’de On İki Ada’nın birleşmesinden sonra nihai şeklini ve sınırlarını elde etti. Son 25 yılda Yunanistan her türlü sektörde, endüstride, finansta, sosyal hizmetlerde ve yaşam kalitesinde çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. 308,7 milyar $ ‘lık GSYİH’ya sahip olan Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan‘ın 25 yüksek gelirli ülkeye (OECD) ve dünyanın en gelişmiş 25 ülkesinin en iyi yaşam standartlarının 22 pozisyonuna sahiptir. Yunan ekonomisinin temel faktörlerinden biri, eski yıllarda denizcilik endüstrisi ve turizmidir.

Yunanistan Haritası - Bölgeler
Yunanistan Haritası – Bölgeler

Yorumunuzu iletin

Please enter your comment!
Please enter your name here