15 C
Yunanistan
Friday, December 1, 2023

Latest Posts

Yunan Mitolojisi

Yunan mitolojisi tanrıları ve tanrıçalarının isimleri ve anlamları merak ediyor olmalısınız ki bu sayfaya ulaştınız. Filmlerden, kitaplardan ve oyunlardan aşina olduğumuz Yunan mitolojisinde bazı isimler de hafızalara kazınmıştır. Mesela Yunan aşk ve güzellik tanrısı Afrodit ismi Banu Alkan ile bilinir hale gelmiştir ya da herkül dizisini herhalde yaşı tutan bir çok kişi hatırlayacaktır.

Hepimiz çocukluğumuzda Yunan mitolojisi karakterlerinin filmlerini izlemişizdir, Yunan tanrı isimleri, efsaneleri ya da görevlerini duymuşuzdur ve belki de kendimizi bu izlediğimiz filmlerden etkilenerek onlarla özdeşleştirmişizdir. Eski Yunan kültürü ve mitolojisi içine girdiğinizde dışarı çıkmanın mümkün olmadığı geniş bir yelpazeye sahiptir. Yaşamınızın hiçbir döneminde Yunan tanrıları ile ilgilenmemiş olsanız bile, Zeus, Herkül, Zeyna, Apollo, Hera, Poseidon, Athena isimlerini mutlaka duymuşsunuzdur veya 300 Spartalı, Büyük İskender, Titanların Savaşı, Troya gibi sinema filmlerini izlemişsinizdir.

Yunan Mitolojisi Nedir

Yunan Mitolojisi
Yunan Mitolojisi

Antik Yunanistan’da Yunan Mitolojisi, tüm evrenin nasıl yaratıldığını, tanrı, tanrıça ve diğer tüm ölümlü kahramanların yaşayışlarını anlatan, doğruluğu veya yanlışlığı pek de önemsenmeyen öğretilerden oluşur. Yunan mitolojisi, Avrupa ve Yakın Doğu gibi bir çok mitolojiyi etkilemiştir. Hatta bu Yunan tanrılarını Romalılar da kabul etmiş ve farklı isimlerle hikayelerinde kullanmışlardır.

Yunan mitolojisi tanrılar

Yunan mitolojisi, antik dünyanın en büyüleyici mitolojik kimliklerinden biridir. Yunan efsaneleri, yani bu kahramanımsı mitoloji kişileri aslında diğer normal insanların görünümüne sahiplerdi, doğdular, nefes aldılar, bir aileleri vardı, yemek yerlerdi, yürürlerdi, koşarlardı, kızarlardı, gülerlerdi… Ama onları diğerlerinden farklı kılan özellikleri vardı, işte bu özellikleri kulaktan kulağa yayılarak efsaneye dönüştü ve günümüze kadar geldi. İlk başta Yunan mitolojisi hikayeleri sözel olarak aktarıldı ve genellikle şarkı şeklinde anlatıldı. Sadece M.Ö. 5. yüzyılda Yunan Mitolojisi oyunlarda yazılmıştır. Bu efsanelerin, Aeschylus, Sophocles ve Euripides gibi ünlü oyun yazarları tarafından yazılmış eski oyunların ana temasını oluşturduğuna dikkat edebilirsiniz.

Yunan mitolojisi isimleri

Yunan mitolojisi, Yunan tanrılarının ve tanrıçalarının, Yunanistan’ın en yüksek dağı olan Olimpos Dağı’nda yaşadığını söylemektedir. Diğer tüm tanrılar gibi onlar da ölümsüzlerdi. İnsanların hayal gücü, onları sonsuza dek genç olarak gösteremezdi, ama her tanrının farklı bir yaşı vardı. Örneğin, Zeus ve Hera orta yaşlılardı; Apollo ve Afrodit ise her zaman gençti. Sonsuz yaşamlarını sürdürmek için, Olympia tanrıları ambrosia yiyip, nektar içiyorlardı.

Yunanistan Mitolojisi
Yunan Mitolojisi Haritası – newlevant.com

Olimpiya tanrıları 12 kişiden oluşmaktadır. Bununla birlikte, Yunan mitolojisi hikayelerinde, dünyada yaşayan birçok başka tanrı ve tanrıça da vardı.

Yunan Mitolojisi Tanrıları ve Görevleri

 1. Zeus (Gökyüzü ve Hava Olayları)
 2. Hera (Evlilik, Bereket, Aile)
 3. Poseidon (Denizler ve Depremler)
 4. Hades (Yer altı)
 5. Hephaistos (Demircilik ve Ateş)
 6. Ares (Savaş)
 7. Hermes (Hırsızlık, Şifa, Yolculuk, Haberleşme)
 8. Dionisos (Şarap, Üzüm, Eğlence, Partiler)
 9. Artemis (Okçuluk, Avcılık, Ay, Bakirelik)
 10. Afrodit (Aşk ve Güzellik)
 11. Athena (Bilgelik ve savaş stratejisi)
 12. Apollon (Işık, Sanat, Şiir, Okçuluk, Tıp)

Yunan tanrıları

Dünyanın yönetimi için yeni ve eski nesil tanrılar arasında Titanomachy’den sonra, Tanrılar, Olimpos Dağı’nı Yunanistan’daki en yüksek dağ olan ikametgahı olarak seçti. Zeus onların lideriydi ve Hera onun kız kardeşi idi. On iki Olimpiya tanrısı aslında Zeus ve kardeşlerinin yanı sıra daha sonra doğmuş olan Zeus’un birkaç çocuğundan oluşuyordu. İnsanlar tanrılara özel özellikler tanımladı ve onlara insani değerler kattılar.

Zeus

Zeus yeryüzünün ve gökyüzünün tanrısıydı. Sembolleri gök gürültüsü, kartal, boğa ve meşe idi. Her ne kadar büyük ablası Hera’yla evlenmiş olsa da, çok sayıda ölümlü kadın, diğer tanrıça ve nymphlerle (1) sık sık onu aldattığı rivayet edilmiştir. Genellikle heykellerinde ve resimlerinde tahtında oturan orta yaşlı bir adam olarak ya da bir şimşek attı, ceza sembolü olarak tasvir edilir.

Not 1: Nymphler Yunan Mitolojisi’nde yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki dişi, tanrısal varlıklardır. Ölümsüz değillerdir ama tanrılar gibi ambrosia ile beslendiklerinden çok uzun yıllar yaşarlar ve hep genç ve güzel kalırlar.

Hera

Hera, Tanrıların kraliçesiydi. Orta yaşlı, hala büyüleyici bir kadın olarak resmedilen Hera, kadınların ve evliliğin koruyucusu idi. Kıskanç bir karaktere sahipti ve Zeus’un aldatıcılığını bildiğinde, metresleri çok acı çekiyordu. Tavus kuşu onun sembolüdür. Efsaneye göre, Hera da Amazonların koruyucusu idi.

Poseidon

Denizin ve depremlerin tanrısı Poseidon, antik Yunan’da çok hayran kitlesi mevcuttu. Birçok şehir güçlü bir deniz gücüne sahip olduğundan, Poseidon bu şehirlerin koruyucusu oldu. Genellikle suyun nymphleri ile çiftleşti ve çok sayıda çocuğu vardı. Sembolleri üç oklu mızrak, yunus, balık ve at idi. At arabasını dalgalardan dışarı atmış yaşlı bir adam olarak resmedilir.

Hades

Zeus’un bir başka kardeşi olan Hades, ölülerin dünyası olan Yeraltı Dünyası’nın yöneticisi idi. Eski insanlar onu beyaz saçlı ve sakallı yaşlı bir adam olarak tasvir ettiler. Krallığı yeryüzünde bulundu. Bir hile kullanarak, bu yaşlı adam tanrıça Demeter’in sevgili kızı güzel Persephone ile evlendi.

Hestia

Hestia, hanedanın tanrıçasıydı. Antik Yunanlılar için en soylu ve en sevimli tanrıçalardı ve aile ve şehirdeki uyumu simgeliyordu. Antik Yunan’daki her ev ve kamu binası, bütün gün ve gece ateşin yakılacağı bir odanın ortasında Hestia’ya ithaf edilmiş bir sunak vardı. Hestia hiç evlenmedi ya da çocukları yoktu. Tanrılar arasındaki sürekli tartışmalara dayanamayan Hestia, Olympus’u terk etti ve Olympus’taki yerini Dionysus’a vermek için daha sessiz bir yerde yaşamaya gitti.

Aphrodite

Afrodit güzelliğin tanrıçasıydı. Sonsuza kadar güzel ve gençti. Afrodit’in ölümlülerle çok ilişkisi vardır. Oğlu, oklarıyla oynayan ve insanlara aşık olan kanatlı tanıdık bir çocuk olan Cupid’di. Afrodit Zeus’a doğrudan bağlantılı değildi. Muhtemelen, rivayet budur ki diğer Olimposlu Tanrılardan daha eski bir nesilden gelmekteydi. Efsaneye göre, onun Kıbrıstaki Paphos ya da Çuha adasının (Kythira island) yakınındaki denizin köpüklerinden doğduğunu söylüyor.

Demeter

Demeter, doğanın ve bereketin tanrıçasıydı. Yeryüzünde yaşam döngüsünü (genç ve yaşlı, yaşam ve ölüm çemberi) sürdürdü, mevsimleri değiştirdi ve doğayı baharda canlandırdı. O bir tane tahıl tutan heykellerde tasvir edilir. Çok önemli bir festival olan Elefsenian Gizemleri her yıl Demeter ve kızı Persephone’ye adanmıştı.

Apollo

Yunanistan Mitolojisi
Apollo ve Daphne, Yunanistan Mitolojisi

Apollo bir başka ünlü tanrıydı, bilinenin aksine Zeus’un erkek kardeşi değil oğluydu. Apollo ve Artemis, Zeus’un ölümlü bir kadınla ilişkisinden doğan ikiz çocuklarıydı. Apollo kutsal ada sayılan Delos’ta doğdu. Müzik ve ışık, şiir ve sanat, tıp, hakikat ve kehanet tanrısıydı. Antik Yunan’daki bütün oracların tanrı Apollo’ya adanmış olduklarını ve insanların tanrının aslında onlara rahipler aracılığıyla konuştuğuna inandığını unutmayın. Genç, yakışıklı ve duyarlı bir adam olarak resmedildi.

Artemis

Apollon’un ikiz kız kardeşi Artemis şiddetli bir kadındı. Spor ve özellikle avcılıktan zevk alırdı. Sembolleri yay ve oklardı. Ormanda arkadaşları ile birlikte saklanırdı. Doğada vahşi olan Artemis, babasından kendisini evlendirerek asla sınırlamamasını istemiştir ve bekaretini tüm hayatı boyunca korumuştur. Kadın arkadaşlarının da bakire kalma zorunluluğu vardı.

Ares

Savaş ve şiddet tanrısı Ares, Zeus ve Hera’nın oğluydu. Antik Yunan’da sevilen bir tanrı değildi, bu yüzden Ares’in çok fazla tapınağı yoktur. Bununla birlikte, insanlar öfkesinden korkuyorlardı.

Athena

Athena aynı zamanda savaş tanrıçasıydı, ama daha çok stratejik savaş, Ares gibi şiddet değil. Aynı zamanda bilgelik ve adalet tanrıçasıydı. Zeus’un kızı ve ölümlü bir kadını olan Athena, hamile annesi Hera’nın kıskançlığından öldüğü zaman Zeus’un başından doğmuştur. Doğada asil olan Athena, erkeklerle eşleşmedi ve çoğunlukla savaşla uğraşırdı.

Hermes

Zeus’un oğlu Hermes, tüm Olimposlu Tanrıların en düşkünüydü. Tanrıların elçisiydi, bu yüzden bütün sırlarını biliyordu. Ayrıca yeraltı dünyası rehberiydi, hırsızlar, çobanlar, hatipler, yolcular ve tüccarların koruyucusuydu. Uçmak ve hızlı bir şekilde mesajları iletmek için kanatlı sandalet kullandığı belirtilmiştir

Titans

Titanlar, Yunan mitolojisinde, Olimposlular öncesi tanrılarıydı. Onlar ilkel tanrılar Uranüs (cennet) ve Gaea’nın (yeryüzü) çocuklarıydılar. Titanlar arasında Oceanus, Tethys, Hyperion, Theia, Coeus, Phoebe, Cronus, Rhea, Mnemosyne, Themis, Crius ve Iapetus vardı. Cronus, talihli babası Uranüs’ü tahttan devirmeyi başardıktan sonra Titanların lideri olmuştur. Cronus daha sonra oğlunun sonunda onu devireceğini ve bunu önlemek için elinden geleni yaptığını söyleyen bir kehaneti öğrendi. Ancak, kehanet gerçekleşti ve Zeus, Titanicachy’den sonra Titanlar ve Titanlar arasındaki büyük savaştan sonra Titanların yaşamına son verdi.

Yunan mitolojisi filmleri

 1. Troy (2004), izleyin
 2. 300 Spartan (2006), izleyin
 3. Jason And The Argonauts (1963), izleyin
 4. Wonder Woman (2017), izleyin
 5. Clash Of The Titans (1981), izleyin
 6. Hercules (1997), izleyin
 7. 300: Rise of an Empire (2014), izleyin
 8. Hercules (2014), izleyin
 9. Clash Of The Titans (2010), izleyin
 10. Immortals (2011), izleyin
 11. O Brother, Where Art Thou? (2000), izleyin
 12. The First King: Birth Of An Empire (2019), izleyin
 13. The Minotaur (2006), izleyin
 14. Percy Jackson Movies, izleyin
 15. Wrath Of The Titans (2012), izleyin

Yunan mitolojisi kitapları

 1. Mythology, okuyun
 2. Treasury of Greek Mythology, okuyun
 3. D’Aulaires’ Book of Greek Myths, okuyun
 4. The Complete World of Greek Mythology, okuyun
 5. Heroes, Gods and Monsters of the Greek Myths, okuyun
 6. Percy Jackson’s Greek Gods, okuyun
 7. The Greek Myths, okuyun
 8. Greek Mythology Explained, okuyun
 9. Oh My Gods!, okuyun
 10. Mythology, okuyun

Yunan mitolojisi oyunları

 1. Warriors: Legends of Troy, satın alın
 2. Assassins Creed Odyssey, satın alın
 3. God of War III, satın alın
 4. Age of Mythology: Extended Edition, satın alın
 5. Dante’s Inferno, satın alın
 6. Titan Quest Anniversary Edition, satın alın
 7. Smite, satın alın
 8. Rise of the Argonauts, satın alın
 9. Vikings – Wolves of Midgard, satın alın
 10. 12 Labors of Hercules, ücretsiz

Bu yazılarımızı okumuş muydunuz?

Latest Posts

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.